Privatlivspolitik

PVJ Ejendomme P/S I og II tager din persondatabeskyttelse alvorligt!

Som din udlejer behandler vi persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler lige præcis dine data.

Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik kan du altid kontakte PVJ Ejendomme.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Da PVJ Ejendomme er dataansvarlig sikrer vi, at den behandling af dine personoplysninger som foretages i PVJ Ejendomme sker efter lovgivningen.

Henvendelser rettes til:

PVJ Ejendomme

Jernet 4A

6000, Kolding

https://pvjejendomme.dk/

Tlf.: 75508792

e-mail: pvj@pvjejendomme.dk

Behandling af personoplysninger

Vi anvender data om dig i forbindelse med at du er lejer i en af vore ejendomme som ejes af PVJ Ejendomme. Det er blandt andet persondata som vi i henhold til lovgivningen skal behandle men også persondata, som er nødvendige i forhold til vores lejekontrakt med dig.

De data vi behandler om dig er følgende:

Almindelige persondata:

Navn, Adresse, Alder, Fødselsdato, e-mail, Postnr. & By, Kontonr.

Semifølsomme persondata:

CPR-nummer.

Som udgangspunkt behandler vi ikke følsomme persondata om dig medmindre vores aftale inkluderer et behov for det. Det kan for eksempel være helbredsoplysninger men henblik på særlig tilretning af dit lejemål.

Indsamling af oplysninger

Typisk vil vi modtage de personoplysninger vi besidder fra dig, men i nogle tilfælde kan vi modtage personoplysninger om dig fra andre kilder.

Formål med behandling af dine personoplysninger

Når vi indsamler og opbevarer oplysninger om dig er det med et specifikt formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

De formål vi bruger dine oplysninger, er følgende:

Administration af dit lejemål, herunder:

 • Nødvendig kommunikation med dig, dette gælder også digital kommunikation.
 • Opkrævning og regulering af leje.
 • Eventuelle specialaftaler eller tilladelser som fx husdyrhold.
 • Klager fra dig eller klager om dig modtaget fra andre.

Administration af den ejendom du bor i, herunder:

 • Lejekontrakt, lejefastsættelse og lejevarsling.
 • Forbrugsregnskaber
 • Husordenssager
 • Fraflytningssager

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun persondata som er relevante og tilstrækkelige til de formål som PVJ Ejendomme definerede ovenfor. Vi bruger heller ikke flere data end vi har brug for.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi behandler/opbevarer kun persondata som er relevant i forhold til at opfylde de føromtalte formål. Det kan også være fastsat af lovgivning hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for, at vi kan bevare vores drift af vore ejendomme.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer løbende, at dine data er rigtige og opdateret. Vi sørger for, at dine data er opdateret ved at være i kontakt med dig eller offentlige databaser. Da det er vigtigt for os, at dine data er opdaterede, må du meget gerne meddele hvis der er væsentlige ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne øverst på siden til dette.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med drift og administration af vores ejendomme kan der forekomme videregivelse af oplysninger til vores samarbejdspartnere og leverandører. Dette kan for eksempel være dem der leverer vand til deres lejemål.

Databehandling ved tredjeparter sker udelukkende til nødvendige formål. Videregiver vi oplysninger til en tredjepart vil der altid være en databehandler, der forpligter vores tredjeparter til at behandle dine personoplysninger fortroligt og i henhold til persondatalovgivningen.

Det persondata vi indsamler/behandler vil aldrig blive videregivet til et land udenfor EU og lande der ikke har love, der giver særlig beskyttelse af personoplysninger.

PVJ Ejendomme videregiver ikke personoplysninger til firmaer med henblik på markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter selvfølgelig dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål vi indsamlede dem til.

Personoplysninger slettes som udgangspunkt senest 10 år efter afslutning af brug, med mindre der af regnskabsmæssige eller juridiske årsager er behov for at forlænge tidsperioden.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt altid et grundlag for at indsamle dine persondata, dette vil typisk være for at kunne administrere det lejemål du lejer. Dette er et lovligt formål. Hvis vi ikke har et lovligt grundlag for at indhente dine persondata, vil vi altid bede om dit samtykke inden vi behandler dine persondata til de formål som er beskrevet længere oppe på siden. Vi oplyser dig altid om vores legitime interesser i, at behandle dine persondata også uden dit samtykke.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Ret til indsigt – Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse – Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller “retten til at blive glemt” – Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling – Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet – Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse – Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Nyhedsbrev

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit navn og mailadresse. Vi bruger kun disse oplysninger til at udsende nyhedsbreve.

Revidering af privatlivspolitikken

PVJ Ejendomme forbeholder sig retten til at foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Sker der en ændring vil dette kunne ses i datoen nederst på siden. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en meddelelse om dette. 

Sidst ændret den 11.12.2018